Greenjoy

Koppeling tussen SMS, reserveringssyteem en sloep

Dit is een voorbeeld van een klantquote over dit project. Waarbij we het kort en bondig houden zodat mensen het snel kunnen lezen. En we kunnen zo de stijling van dit element testen.

De wensen

  • Een koppeling tussen het reserveringssysteem en een SMS dienst;
  • Realtime data validatie op basis van diverse criteria;
  • (De)activatie van de fluistersloepen door de huurders d.m.v. een SMS vanaf hun telefoon;
  • Een veilig en modulair systeem dat stabiel draait en langdurig mee kan groeien.

Het idee

Het volledig automatisch activeren van fluistersloepen door middel van API-koppelingen tussen het reserveringssysteem en een SMS dienst. Via deze koppeling kunnen klanten realtime de high-tech sloepen activeren en deactiveren met hun telefoon. Greenjoy kan exact zien welke sloep wel of niet gebruikt wordt zonder dat zij fysiek op alle locaties aanwezig hoeven te zijn. Deze systeemkoppeling moet daarnaast langdurig meedraaien. Daarbij is de veiligheid, snelheid en juistheid van de gegevens van groot belang.

De oplossing

Drupal 8 Online AgencyGreenjoy boot en api koppeling sms-dienst

Er is gekozen voor Drupal 8 als centraal systeem om de verschillende gegevensstromen te koppelen en te ontsluiten. Er zijn koppelingen gebouwd met een inkomende- en een uitgaande SMS provider. De inkomende SMS berichten worden verstuurd vanaf de telefoon van de huurders, de uitgaande berichten worden verstuurd naar de betreffende sloep van de reservering. De sloep is uitgerust met een module die er onder andere voor zorgt dat de sloep gestart kan worden op afstand.

In het Drupal CMS wordt een serie aan checks uitgevoerd met de data uit het reserveringssysteem om te kijken of de boeking valide is of niet. Als alle checks gedaan zijn wordt er een signaal naar de sloep gestuurd om deze te activeren. De huurder kant nu gebruik maken van de sloep. Bij terugkomst meldt de huurder zich vervolgens af en wordt er geverifieerd of de sloep op tijd terug is gebracht en wordt de boot op automatisch uitgeschakeld.

Het systeem heeft gezorgd voor een forse besparing op de handmatige werkzaamheden door Greenjoy en zorgt er tevens voor dat de huurders bijna instant kunnen genieten van hun vaartocht.